adx-net (ADX) news

Phân tích chỉ điểm vào lệnh cho stochastic phân kỳ và ADX kết hợp với stochasticĐó là ba phương pháp của mình muốn chia sẻ cùng ACE tham khảo thêm nhé Tuấn Kiệt Hoàng.

source

Leave a Reply

Back to top button