helleniccoin (HNC) news

#TàuNhanhCôngNghệ #26 RTX 3060 Bị Bẻ Driver Để Đào Coin, Lộ Điểm Bechmark CPU Intel Gen 12 Cùng DDR5Hanoicomputer​ #HNC​ #Taunhanhcongnghe 0:00 Hi Anh em 1:38 Nvidia ra mắt Card đào Coin đầu tiên, nhưng 3060 cũng đã bị phá Driver 3:13 Intel chính …

source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button